Chinese Art & Artists
 
Terry Allen Thomas Allom
Terry Allen Thomas Allom Kathe Berl C. K. Chan  
 
Alexander Chen Chase Chen Chenoff Chryssa
 
Charles Cabot Daniels Erro Shumu Fu
Charles Cabot Daniels Erro Xing Fei Shumu Fu
 
Hailan Hsiang-Ning Han
Hong Hao
Hailan
Hsiang-Ning Han
Hong Hao
Lu Hong
 
Zhang Hui Yin-Rei Hicks
Hsaio-Yew Hsu Zhang Hui Yin-Rei Hicks
 
Tiefeng Jiang Dong Kingman
Liu Jian Tiefeng Jiang Risaburo Kimura Dong Kingman
 
R.B. Kitaj Wilfred Lang David Lee
R.B. Kitaj Ting Shao Kuang Wilfred Lang David Lee
 
Di Li Feng
Arthur Liu
Feng Lumin
Di Li Feng
Zhou Ling
Arthur Liu
Feng Lumin
 
Wai Ming
Wai Ming - Movie Posters - Seong Moy
 
Liuji Shai
Chuju Sheng
Walasse Ting
Liuji Shai
Chuju Sheng
Mona Sun
Walasse Ting
 
Zhang Ting Jun Zhan Wang Ji Wenyu
Zhang Ting Jun Sha Kong Wang Zhan Wang Ji Wenyu
 
Cindy Wolsfeld Mao Wu Meijan Yang
Cindy Wolsfeld Zao Wou-Ki Mao Wu Meijan Yang
 
Yu Youhan San Yu Heshi Yu

Hau You Zhong

Chen Yifei Yu Youhan San Yu Heshi Yu Hau You Zhong
Unknown Artists
Paintings and Works on Paper
Chinese Buddha Watercolor Cao Tel Man on Bull Chinese Family Painting Chinese Watercolor Painting Chinese Watercolor Painting
Buddha
On Request
Wise Man on Bull
On Request
Family with Crane by Mountains
$2000
Philosophers I
On Request
Philosophers II
On Request
 
Girl Feeding Chickens Chinese Painting Chinese Erotic Portfolio
Girl Feeding Chickens
$600
Dinner Scene
On Request
Erotic Portfolio
On Request
 
Chinese Chinese Chinese Paper Cutting Caravan
Seated Woman
SOLD
Seated Man
SOLD
Caravan Scene (Paper Cutting)
SOLD
Ceramics and Sculptures
Chinese Figure Chinese Figure Chinese Stone Figure Sculpture Chinese Statue
Figure I
On Request
Figure II
On Request
Stone Figure in Robe
On Request
Woman with Pipe
On Request
 
Chinese Dragon Sculpture Chinese Cloisonne Urns Chinese Vase Chinese Vases
Dragon
On Request
Pair of Cloisonne Tall Urns
$15000
Vase: Women in Garden
On Request
Pair of Vases: Man with Cane and Man with Sword
On Request
 
Chinese Vase Chinese Urn Chinese Guardian Lions - Foo Dogs
Vase: Men Reading in Robes
On Request
Urn: Children Playing
On Request
Imperial Guardian Lions
SOLD
Prints
Peonies Chinese Print
White Peony
On Request
Man by Tree
Chinese Stone Rubbing
$2500
Untitled - Woman in Gown with Flowers
$1600
 
Untitled - Three Figures in Field
On Request
Untitled - Traveling Up Hill on Donkey
On Request
Untitled - Three Figures Outside House
On Request
 
Untitled - Five Figures Outside
On Request
Untitled - Five Figures in Interior Reading
On Request
Untitled - Returning from Journey
On Request
Eastern Wei Dynasty
SOLD
- Click Artist Name or Image to View All Available Works -
RoGallery.com Fine Art and Auctions
HOME | AUCTIONS | ARTISTS | PAINTINGS | PRINTS | PHOTOS | SCULPTURE | CATEGORIES | MAILING LIST

Phone: 800.888.1063 or 718.937.0901 - Email: art@rogallery.com
Loading...
47-15 36th Street - Long Island City, NY 11101
© - ROGALLERY.COM